Temel Yayınları tüm kitaplarda pdf indir

Mondros Mütarekesi ardından Talat, Enver ve Cemal Paşa gibi üçİtihatçı lider bir Alman torpidosu ile İstanbul’dan kaçtılar (1-2 Kasım 1918). Bunun üzerine Divaniye (Irak) Mebusu Fuad Bey Meclis-i Mebusan’a verdiği önerge ile,...

Temel Yayınları tüm kitapları pdf formatında ücretsiz indirin veya çevrimiçi okuyun

Temel Yayınları