Sahhaflar Kitap Sarayı tüm kitaplarda pdf indir

...

...

İznikli Eşrefoğlu Rumi’nin Menkıbeleri Eşrefoğlu Rumi (1353 -1469) Mısır dan Anadolu’ya (İznik) göç eden bir âileye mensup olan Eşrefoğlu Rûmî, mutasavıf bir şâir olup asıl adı Abdulah’tır. Gençlik yılarında gitiği Bursa’da Çe...

Sahhaflar Kitap Sarayı tüm kitapları pdf formatında ücretsiz indirin veya çevrimiçi okuyun

Sahhaflar Kitap Sarayı