Nahid Sırrı Örik tüm kitaplarda pdf indir

"Nahid Sırrı Örik'in tutumu, İkinci Meşrutiyet'ten, İttihat ve Terakki'den, Sultan Hamid'den söz açan öteki romancıların tutumlarına hiç diverseness hiç benzemiyor: İttihat ve Terakki'nin zorbalığına karşı çıkıyorlardı o roman...

"Nahid Sırrı Örik'in tutumu, İkinci Meşrutiyet'ten, İttihat ve Terakki'den, Sultan Hamid'den söz açan öteki romancıların tutumlarına hiç mi hiç benzemiyor: İttihat ve Terakki'nin zorbalığına karşı çıkıyorlardı o romancılar ama...

Nahid Sırrı Örik tüm kitapları pdf formatında ücretsiz indirin veya çevrimiçi okuyun

Nahid Sırrı Örik