İlhan Üzülmez, Mahmut Koca tüm kitaplarda pdf indir

Bu basıda kitabın içeriği yeni suç tipleriyle zenginleştirilmiş. Türk Ceza Kanununun "Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar" bölümünde düzenlenen ve kişisel verilerin korunması amacıyla ihdas edilen "Kişisel Verile...

İlhan Üzülmez, Mahmut Koca tüm kitapları pdf formatında ücretsiz indirin veya çevrimiçi okuyun

İlhan Üzülmez, Mahmut Koca