Fark Yayınları tüm kitaplarda pdf indir

Çok eski zamanlarda, anesiyle birlikte bir dağ kıyı-sındaki küçük bir ırmakta yaşayan küçük bir Kara Ba-lık varmış. Evleri, geceleri altında uyudukları, yosun-larla kaplı, siyah bir kayanın arkasındaymış. Küçük Kara Balık, ay...

...

I. Abdülhamid devrinde yazılan eser, esaret tema-sını işlemesi nedeniyle yazarın göz hapsinde tutul-masına neden olmuştur. Kitabın kahramanı, bir köle olan Dilber’dir. İstanbul’daki bir konakta gerçek aşkı bulana kadar çok ac...

İftiraya uğrayan genç ve dürüst denizci Edmond Dantes, hem sevdiği kadından, hem ülkesinden, hem de sevgili babasından ayrı düşüp bir zindana atılır. Yılarca kaçma hayaliyle hayata tutunduğu hücresine, yan hücreden yaşlı bir a...

1872’de kaleme alınan bu eser, dört perdelik bir tiyatro eseridir.1873’te Gedikpaşa Tiyatrosunda sahnelendikten sonra yaratığı etkiyle sürgüne gönderilen Namık Kemal, bu tiyatrosunda, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan...

Kendine ait bir evi ve arazisi olmayan Simon adında bir ayakabıcı, karısı ve çocukları ile birlikte bir kulü-bede yaşıyor ve ayakabıcılık yaparak geçimini sağlı-yordu. Emek ucuz, ekmek ise pahalıydı; bütün kazan-dığını yiyece...

...

...

...

Fark Yayınları tüm kitapları pdf formatında ücretsiz indirin veya çevrimiçi okuyun

Fark Yayınları