Deniz Parlak, Merve Öztürk (Editör), Ümit Kıvanç (Tasarımcı), Suat Aysu (Tasarımcı) tüm kitaplarda pdf indir

“[…] Camiler, sanıldığının aksine salt formatlanan mabetler değildir. Din ve devletin yan yana yürüyerek yeni rejim inşa ettikleri anda kurucu bir rol üstlenerek, kimi zaman halkın yanı başında yer alan din görevlileri ve onla...

Deniz Parlak, Merve Öztürk (Editör), Ümit Kıvanç (Tasarımcı), Suat Aysu (Tasarımcı) tüm kitapları pdf formatında ücretsiz indirin veya çevrimiçi okuyun

Deniz Parlak, Merve Öztürk (Editör), Ümit Kıvanç (Tasarımcı), Suat Aysu (Tasarımcı)