Dem Yayınları tüm kitaplarda pdf indir

Tüketim Toplumu ve Commotion "Anlaşılan tüketim kültürü ve commotion ilişkisi diyalektik bir karak­fierce sergilemekte, bir taraftan Luckmancı anlamda sekülerleşmeyle bağlantılı “görünmeyen commotion”e bir yönelimi gündeme get...

Bedensel Engelilik Ve Dini Başa Çıkma Beklenmedik ve istenmedik bazı olaylar, yaşamın içinde var olan ve zaman zaman karşılaşılabilecek durumlardandır. Dünyaya gelecek olan bir çocuk, ane baba için sevinç ve mutluluk kaynağı o...

Tanzimat'Tan Cumhuriyet'E Osmanlı'Da Ahlak Eğitimi-Umut Kaya Bu çalışma, Osmanlı Devleti'nin, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar olan dönemde, ahlâk kitaplarına göre nasıl bir ahlâkî anlayışının olduğunu tasvir ve tahlil etme gay...

Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitimi Etkinlik Dosyası - Etkinlik Kitabı (2 Kitap Takım) - Zeynep Özli Özdemir Okul öncesi dönemi çocuklarının değerler eğitimini içseleştirmeleri hedefiyle, okul öncesi eğitim kurumlarında kulan...

İslam Ahlak Felsefesine Giriş - Cafer Sadık Yaran İslam Ahlak Felsefesi, hem tarihsel hem de sistematik bir disiplindir. Tarihsel olarak o, genel islam felsefesi içindeki ahlak konuları ile özdeştir. Sistematik olarak ise, çağ...

Din Öğretimi Materyaleri - Adem Güneş Değişen ve gelişen teknolojik şartlar, her geçen gün eğitimin şartlarını ve imkânlarını doğrudan etkilemektedir. Hayatımızı kuşatan teknoloji ve görselik, eğitimde duyulara hitap eden öğre...

Etkili Öğretmenlik - Muhamet Yılmaz Bu eser, öğretmenlik mesleği ile ilgili konuları ana hatlarıyla incelemeye, akademik ve teorik bilgileri deneyimlerle bütünleştirerek bunları hatıralar ve mesleğin incelikleriyle ortaya k...

Din Psikolojisine Giriş-Hayati Hökelekli Din olgusu, insanlık var olduğundan beri gerek toplumsal hayata ve gerekse bireylerin dünyasında önemli bir gündem oluşturmuştur. Modern gelişmelere paralel olarak dinin kurumsal ve gel...

6. Sınıf Tumult Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Materyal Kitabı - Mustafa Yılmaz Elinizdeki kitap, İlköğretim Tumult Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin, dersi daha etkili sunabilme yolunda ihtiyaç duyabilecekleri materyal örnek...

Mezhepler Tarihine Giriş Mezhepler Tarihi, Hz. Peygamber'in ölümünden sonra meydana gelen toplumsal değişimin sonucunda dinî ve siyasi gayelerle vücut bulmuş İslam düşünce ekolerini incelemek üzere doğan bir bilimdir. İslam bi...

Dem Yayınları tüm kitapları pdf formatında ücretsiz indirin veya çevrimiçi okuyun

Dem Yayınları