Birleşik Yayınevi tüm kitaplarda pdf indir

Selçuk Baran'ın Öyküleri Bu çalışmada Türk edebiyatının yeterince tanınmayan kadın yazarlarından Selçuk Baran'ın öykücülüğü üzerinde duruldu. Çalışmada yazarın, Ceviz Ağacına Kar Yağdı ismiyle bir arada yayımlanan, yedi kitapt...

Osmanlı Esnafında Suç Ve Ceza Osmanlı Devleti’nde esnaf iki gruba ayrılmıştı. Bunlardan smoke, özel teşebüse dayanan serbest meslek kuruluşları idi. Bu esnaf grubu esnaf loncalarına bağlı bulunmaktaydı. Diğeri ise devlet işle...

Şir /de/ Ritim Ritim kavramı genelikle musiki sanatını hatırlatır. Fakat başta musiki ve dans olmak üzere bütün sanatlarda mevcutur. Şirde ise ritim, bütün metne hükmeden kurucu unsurdur. Mananın sese dönüşmesi ritim sayesinde...

Birleşik Yayınevi tüm kitapları pdf formatında ücretsiz indirin veya çevrimiçi okuyun

Birleşik Yayınevi