Berikan Yayınları tüm kitaplarda pdf indir

Adnan Menderes ve Kıbrısta Menderes’in Gestapoları Tarihinin her döneminde sorunlar ve göçler adası olarak adlandırılan Kıbrıs adası İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından bir kere daha gündeme gelir. İngiltere'nin ince siyase...

Türk Modernleşme Sürecinde Sivas Halkevi (193-1951) Fırkamızın program temeleri cumhuriyetçilik, miliyetçilik halkçılık, devletçilik, layıklık ve inkılapçılıktır. Programımız, bu ana ve temel prensiplerin hakimiyeti ve ebedile...

Emperyal Bir Araç Olarak Rum Pontus Sorunu (1908-1918)-Önder Duman Son yılarda Yunanistan tarafından bazı girişimlerle yeniden canlandırılmaya çalışan ‘’Pontus Sorunu’ esas itibariyle 19. Yüzyıl başlarından itibaren batılı ül...

Devlet Diz Çökmez Bahçeli'nin seçim gecesi AKP ile koalisyonu redetmesinin ardında elbete 13 yılın birikimi vardı. 13 yıldır ülkenin siyasi, sosyal, ekonomik olarak AKP eliyle getirildiği konum, Miliyetçi-Ülkücü Hareket'in Lid...

Türkiye Cumhuriyeti - Tarihin Kaynakları-E. Semih Yalçın "Alternatif tarihçiler" resmî tarihçi olarak görülen akademisyenler hakında resmî devlet tezini ispata çalışıyorlarmış gibi bir intiba uyandırmak istemektedirler. Esasın...

Güvercinci Keloğlan  ...

Türk Anayasa Tarihi 1808-207-Faruk Yılmaz Bu kitap, Osmanlı Devleti’nde anayasacılık hareketinin başlangıcı sayılan 1808 tarihli Sened-iİtifak’tan başlayarak 207 yılına kadar yapılan anayasalar ve bunlarda gerçekleştirilen de...

...

Uluslararası Standartlara Göre Proje Yönetimi-Çetin Elmas Proje Yönetimi, proje hedeflerine uygun olarak; Ne yapılacak? Nasıl yapılacak? Kalite ne olacak? Neyle yapılacak? Kim Yapacak? Maliyeti Ne Olacak? Ne Zaman Bi...

Adnan Menderes ve Kıbrısta Menderes’in Gestapoları Tarihinin her döneminde sorunlar ve göçler adası olarak adlandırılan Kıbrıs adası İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından bir kere daha gündeme gelir. İngiltere'nin ince siyase...

Hıristiyanlaştırılan Türkler Çuvaşlar-Durmuş Arık Günümüzde Rusya Federasyonunda Çuvaşistan Özerk Cumhuriyetinde varlığım sürdüren Çuvaşlar, ilk Türk-İslam devlederi arasmda sayılan İdil Bulgarlarının torunlarıdır. Yaşadıklar...

Şikari’Nin Dilinden Karamanoğuları Tarihi (Gargara - 2016)-Şerafetin Güç Şikari’Nin Dilinden Karamanoğuları Tarihi (Gargara - 2016) - Şerafetin Güç Kalhanoğuları'ndan Şirvan Han neslinden Oğuz Tâifesi Oğuz Beglerinden Sa'adedi...

...

İlmi Makaleler Cilt: 1  ...

Türk Modernleşme Sürecinde Sivas Halkevi (193-1951) Fırkamızın program temeleri cumhuriyetçilik, miliyetçilik halkçılık, devletçilik, layıklık ve inkılapçılıktır. Programımız, bu ana ve temel prensiplerin hakimiyeti ve ebedile...

Türk Kültüründe Kürtler-Yaşar Kalafat Türk Kültür bütünlüğü, siyasî, iktisadî bütünlüğünün tabanını, zeminini oluşturur. Bu zemin milî sınırlar içinde ve dışında güçlenebilmesi ona sahip çıkılmakla mümkün iken, bu sahiplenebi...

9 Işık Üzerine İnceleme - Rıza Müftüoğlu....

“Hayata yegâne fahrim Türk yaratılmamdır” diyerek Türklüğü ile övünen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, baba soyu itibarıyla, hem Anadolu'nun, hem de Rumeli'nin Türkleşmesinde büyük rol oynamış bulunan “Kızıl Oğuz Yörükleri/Türkmenl...

Deli Dumrul  ....

Yıldız ile Konuşan Bebek  ....

Berikan Yayınları tüm kitapları pdf formatında ücretsiz indirin veya çevrimiçi okuyun

Berikan Yayınları