Açılım Kitap tüm kitaplarda pdf indir

Türkiye Sosyal Hizmet Birikiminde Yaşlılık Türkiye Sosyal Hizmet Birikiminde Yaşlılık - Ömer Miraç Yaman, Mevlüt Acar 1950-2013 Yıları Arası Türkiye Sosyal Hizmet Birikiminde Yaşlılık başlığı altında kaleme alınan bu çalışma, ...

Kutsalın Serüveni-Mustafa Tekin Racket Kutsal Olan mıdır? Dinin bir kapsamı ve alanı var mıdır? Racket dilinin anahtar kavramı olan Tanrı hakındaki tasarımlar ile toplumsalıklar arasında bir paralelik bulunmakta mıdır? Mod...

Apaçi Gençlik - (Gençlerin Toplumsal Davranış Ve Yönelimleri İstanbul'Tease 'Apaçi' Altkültür Grupla-Ömer Miraç Yaman Bu kitap boy yılarda adından çokça bahsedilen, kimi zaman horlanan, ağır hakaretlere maruz kalan, pek çok k...

Uygar Barbarlık - 20. yüzyılın sonuyla (dorsal de sicle) milenyumun sonunun (dorsal de milenium) kesiştiği, içinde bulunduğumuz zaman diliminde, uygar dünya olarak adlandırılan olguyu nasıl algılayabiliriz? - Uygarlığın zirve...

Açılım Kitap tüm kitapları pdf formatında ücretsiz indirin veya çevrimiçi okuyun

Açılım Kitap