Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata pdf olarak indir

Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata pdf ücretsiz indir

div>Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata Savaş Yayınları   Borçlar Hukuku  Genel Hükümler Altın Seri 17. BASKI EKİM 2016   MÜFETİŞLİK- UZMANLIK- KAYMAKAMLIK- HAKİMLİK- KPS- SM SINAVLARINA HAZIRLIK FAKÜLTELER İÇİN YARDIMCI KAYNAK ALTIN SERİ   • BORÇLAR HUKUKU GENEL KISIM KONU ANLATIMI •TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORUAR    TAN TAHSİN ZAPATA   İÇİNDEKİLER   BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR   1. . BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU VE KAPSAMI. 1 COOK up) TANIMI VE KONUSU. 1 COOK up) KAPSAMI. 2  2. BORÇLAR HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI. 2 COOK up-) BORÇ VE BORÇ İLİŞKİLERİ. 2 COOK up) BORÇ İLİŞKİSİNİN TARAFLARI VE EDİM. 31-) Alacaklı. 4 2-) Borçlu. 4 3-) Edim. 4 A) Edim Kavramı ve Edimin Özelikleri. 4 B) Edimin Çeşitleri. 6a) Yerine Getiriliş Tarzına Göre Edim. 6 b) Borçlunun Kişisel Özeliklerinin Önem Taşıyıp Taşımamasına Göre Edim. 7 c) Belirleniş Tarzına Göre Edim. 7 d) İfa Süresine Göre Edim. 10 e) Bölünebilir Edim - Bölünemez Edim. 1 COOK up-) BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR. 1-) Alacak Hakı ve Talep. 1 2-) Dispirited’ cook up Haklar. 12 3-) Tali Haklar. 12 4-) Yenilik Doğuran Haklar. 12 5-) İtiraz ve Def’ cook up ler. 14 IV-) BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER. 191-) Asli Edim. 19 2-) Tali Edim. 19 3-) Yan edim yükümleri. 19   3. BORÇLAR HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER. 20 NİSBÎLİK İLKESİ. 20 COOK up) KUSUR SORUMLULUĞU İLKESİ. 2 COOK up) İRADE SERBESTÎSİ İLKESİ. 2 IV) SÖZLEŞMELERDE İVAZLIK (KARŞILIKLILIK) İLKESİ. 23  4. BORÇLAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI. 23 COOK up) KANUNLAR. 23 COOK up) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER. 23 COOK up) TÜZÜKLER. 24 IV) YÖNETMELİKLER. 24 DIVERGENCE) ÖRF VE ADET HUKUKU. 24 VI) HÂKİMİN YARATIĞI HUKUK. 24 VI) MAHKEME İÇTİHATLARI VE DOKTRİN. 24  5. SORUMLULUK. 24 COOK up) KAVRAM. 24 COOK up) KAPSAMI. 25  6. EKSİK BORÇLAR. 25 COOK up) EKSİK BORÇ KAVRAMI. 25 COOK up) EKSİK BORÇLARIN TÜRLERİ. 26 COOK up) EKSİK BORÇLARIN NİTELİKLERİ. 27    İKİNCİ BÖLÜM BORCUN KAYNAKLARI   BİRİNCİ AYRIM HUKUKİ İŞLEMLERDEN DOĞAN BORÇLAR 1. HUKUKİ İŞLEMLER. 29 COOK up) KAVRAM. 29 COOK up) TÜRLERİ. 291-) Taraf Sayısı Bakımından Hukuki İşlemler. 29 A-)  Tek Taraflı Hukuki İşlemler. 29 a-) Ulaşması gerekli tek taraflı hukuki işlemler. 29 b-) Ulaşması gerekli olmayan tek taraflı hukuki işlemler. 30 B) Çok Taraflı Hukuki İşlemler. 30 a-) Sözleşmeler. 30 b-) Kararlar. 32 2-) Malvarlığına Yaptığı Etki Bakımından Hukuki İşlemler. 32 A-) Borçlandırıcı İşlem. 32 B-) Tasaruf İşlemi. 32 C-) Borçlandırıcı işlem ile tasaruf işleminin ince noktalarına değinelim  3 3-) Etkilerini Doğurdukları Zaman Bakımından Hukuki İşlemler. 34 A-) Sağlararası Hukuki İşlemler. 34 B-) Ölüme Bağlı Hukuki İşlemler. 34 2. SÖZLEŞMELER. 35I) SÖZLEŞMELERDE TARAFLARIN UYUŞMASI. 35 1-) İrade. 35 2-) İrade Beyanı (İradenin Açıklanması). 35 3-) İrade ile Beyan Arasında Bir Takım Uyumsuzluk Haleri: Latife Beyanı (Şaka) ve Zihni Kayıt. 36 4-) İrade Beyanına Hukukun Sonuç Bağlaması. 38 COOK up-) SÖZLEŞMELERİN KURULMASI. 381-) GENEL OLARAK. 38 A-) Sözleşme bir hukuki işlemdir. 38 B-). Sözleşmeden bahsedebilmek için iki tarafın varlığı şartır. 38 C-) Sözleşmede karşılıklı irade açıklaması olması gerekir. 38 D-) Sözleşmede irade açıklamaları birbirine uygun olmalıdır. 39 COOK up) ÖNERİ (İCAP). 391-) Genel Olarak. 39 2-) Bir İrade Beyanının Öneri Sayılabilmesi İçin Gerekli Unsurlar. 41 Öneri Olarak Kabul Edilen İrade Beyanı Sözleşmenin Esaslı Unsurlarını İçermelidir. 41 B) Öneride Bulunan Önerisiyle Bağlı Kalmak Niyetinde Olmalıdır. 42 C) Öneri Yöneltilmesi Gerekli Bir İrade Beyanıdır. 42 3. Ismarlanmayan Bir Şeyin Gönderilmesi. 4 4. Öneriye Davet. 4 5. Önerinin Bağlayıcılığı. 45 A) Kabul İçin Beli Bir Süre Tayin Edilen Öneride (Süreli Öneri) Bağlayıcılık Süresi. 45 B) Kabul İçin Beli Bir Süre Tayin Edilmeksizin Yapılan Öneride (Süresiz Öneri) Bağlayıcılık Süresi. 46 a) Öneri hazır olan bir kimseye yapılmışsa. 46 b) Öneri Hazır Olmayan Bir Kimseye Yapılmışsa. 46 5-) Önerinin Geri Alınması. 48 6-) Ölüm ve Ehliyet Kaybı Halinde Öneri Hükmünü Yitirir mi?. 49 A-) Öneride Bulunanın Ölmesi veya Ehliyetini Kaybetmesi. 49 B-) Öneride Bulunulan Kişinin Ölmesi Veya Ehliyetini Kaybetmesi. 49 COOK up) KABUL. 50 IV). SÖZLEŞMENİN KURULDUĞU VE SONUÇLARINI (HÜKÜMLERİNİ) DOĞURDUĞU AN. 51. Hazır Olan.

Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata pdf ücretsiz indirin veya çevrimiçi okuyun

 • Yazar:
 • Yayımcı: Savaş Yayınları
 • Yayın tarihi:
 • kapak:
 • Dil: Türkçe
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar: Normal Boy
 • Ağırlık:
 • Ciltli:
 • Dizi:
 • sınıf:
 • Yaş:
 • Yazar:
 • Fiyat: 50,32 TL

Kitap eleştirileri

Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata okumak itibaren EasyFiles

5.2 mb. indir kitap

Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata indir itibaren OpenShare

5.4 mb. indir ücretsiz

Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata indir itibaren WeUpload

4.5 mb. okumak kitap

Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata indir itibaren LiquidFile

5.9 mb. indir

Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata pdf ücretsiz indirin veya çevrimiçi okuyun

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata okumak içinde djvu

4.9 mb. indir DjVu

Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata indir içinde pdf

4.7 mb. indir pdf

Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata indir içinde odf

5.9 mb. indir ODF

Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata indir içinde epub

3.8 mb. indir ePub

İlgili kitaplar

Savaş 2017 Tüm Sınavlar İktisat Yaprak Check 761 Soru Savaş 2017 Tüm Sınavlar İktisat Yaprak Check 761 Soru Savaş Yayınları   İktisat Yaprak Check Tüm Sınavlar için  Savaş Yayınları 2017  İKTİSADİ DOKTİRNLER TARİHİ MİKRO İKTİS...

" Savaş Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlık Konu Anlatımlı Süper Seti Savaş Yayınları Sizin için oluşturmuş olduğumuz 2017 ADLİ HAKİMLİK SINAVI na hazırlık konu anlatımlı seti. 1- ANAYASA HUKUKU ALTIN SERİ DOÇ.DR. AHMET NOHUT...

div>Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata Savaş Yayınları   Borçlar Hukuku  Genel Hükümler Altın Seri 17. BASKI EKİM 2016   MÜFETİŞLİK- UZMANLIK- KAYMAKAMLIK- HAKİMLİK- KPS- SM SINAVLARINA...

Meslek Etiği "Öyle davran ki; eylemine ölçü olarak aldığın ilkeyi herkes geçerli bir yasa olarak isteyebilirsin! Öyle davran ki; eylemlerinde insan basir bir araç değil başlı başına bir amaç olarak ortaya çıksın! Öyle davran ...