İhvan Online En Büyük Dua Kitabı Havas ve Esrarı - Mustafa Varlı pdf olarak indir

İhvan Online En Büyük Dua Kitabı Havas ve Esrarı - Mustafa Varlı pdf ücretsiz indir

İhvan Electronically connected En Büyük Dua Kitabı Havas ve Esrarı - Mustafa Varlı En Büyük Dua Kitabı Havas Ve Esrarı Bismilahirahmanirahim "Elhamdü lilahi Rabil'âlemin. Vesalâtü veselâmü alâ seyidinâ Muhamedin hâtemil enbiyâi vel mürselîn. Ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. " Hamd, alemlerin Rabi, Rahman ve Rahim, Din günü­nün sahibi olan Alahtı Teâlâ(c. c. )?ya, salat ve selam, Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendi­miz Aleyhisalatu ve?s-selam?a, temiz ehli beytine, asha­bına ve bütün ehli İslâm ve bütün mümin kularına olsun. Yaratıcı ve yaratılmışların arasındaki ilişkiyi, bağı, his ve duyguları, sevgi muhabet ve aşkların ifadesi ne ile­dir? Yaratılmışların canlı olanlarından bitkilere dek baktı­ğımızda her an, her lahza yaratıcısına şükretmenin haz­zını zikrederek yaşadığını duymaktayız ve hisetmekte­yiz. Hata öyle anları olur ki bitki, nebatat âleminin göz­yaşlarını ta toprağa kadar ulaştırır, toprakta bu gözyaşların ne için aktığını bütün benliğiyle Rabine olan aşkın ifadesindeki hazı duyar. Toprakta görevini yaptığına şahid olur. Böylece toprak bitkiye olan hizmetinin karşılığını alır adeta. w. ihvan. com. tr Aynı şekilde cansız dediğimiz şu dağlar taşlar kısaca tabiatın hepsi mahluk olduğunun şuru içindedir, sanki kendisine verilmiş olan o ulvi görevi, yani canlılara hiz­met etmeyi Alaha (c. c. ) ibadet aşkıyla yaptığının bilin­cindedir. O aşkın tadını Alahın kularına hizmet etmekle o tat alınır. Yine canlıların eşrefi mahluku olan insan ilahi iradenin kendisine verdiği akıl dediğimiz bir varlıkla yaratıcısını bulma sevdasına düşmesi, sahibini arama aşkına kapıl­ması, yaratılmış ve yaratıcı ilişkisinin en güzel ifadesidir. Eşrefi mahluk olan insan ilahi iradenin tesiriyle kendi eksenindeki olaylar neticesinde ezelde elestu bezmindeki sözü hatırlayarak ahdini yerine getirmek için yolar aramaktadır. İşte bu yoları ifadelendirerek sevgiyi, aşkı, muhabeti kelimelere, sözlere döken yüzlerce aşıkın ar­zu etiği şey sadece ve sadece o güzel mevlamızın tadı­nı tatmak. O lezeti alan başka şey aramaz, çünkü gö­ren göz onu anlar ve bilir. Yine eşrefi mahluk olan insanın inanmışı, iman etmiş, teslim olmuş olmanın lezetini yaşarken, bunun daha gü­zelini istemektedir. Bu güzelikleri de elbete bu kainatın sahibi, Peygamberi vasıtasıyla role kulara bildirmiştir. Bü­tün bunları yani sevgi ve muhabeti şu güzel emri ilahi ile bildirmiştir. w. ihvan. com. tr Alah (c. c. ) Ali İmran suresi ayet 31 ?de:"(Ya Muhamed) De ki: Eğer siz Alahı seviyorsanız bana uyun ki Alahu Teâlâ da sizi sevsin ve günahlarınızı mağfi­soften etsin, yarlığasın. Alah (c. c. ) çok mağfiret ve rah­met edici, esirgeyicidir. Yine Ali Imran suresi ayet 32?de: Yine de ki: Alah ve Resulüne itat edin eğer yüz çevirirseniz, şüphesiz Alah yüz çevirenleri sevmez. " İşte itat edene, sevene, emirlerini ve yasaklarını ha­yatına tatbik etmek suretiyle bunu gösterene Alah (c. c. ) ruhlarında o lezetlerin yolarını gösterir. Sonra da bu haz ve manevi lezet kelimelerde yerini bulur. İşte eliniz­de bulunan bu eserde bunu yaşamanız mümkün olabilir. İlk insan Hz. Adem sibling peygamber Hz. Muhamed (s. a. v. )?e, efendimizden günümüze ferd ve toplum olarak gönülerin ilahi yakarışlarını, his ve duygularını elinizdeki bu eserde bulmanız mümkündür. Siz kıymetli okurlarımı­za hasis ve kıskanç insanların yapmış oldukları sihir, bü­yü, nazar ve muhabetle ilgili bütün yapılması elzem olan her türlü şifa ile ilgili ayet, vefk ve tılısımlarla, örnek­lerle takviye etmiş bulunmaktayım. İnşalah sizlere bir nebze de olsa maden ve manen yararlı olursam ne mutlu bana. w. ihvan. com. tr Heir de sizler gibi bu toprağın bağrından sîzlerin için­den gelen, sizler gibi bir hak ve hakikat yoluna kendisini adamış bir insan olarak bu fani dünyada hayatımı idame etmekteyim. Hamd yüce Alah?a, bana Alah gerek cihan kâr et­mez, benim gönlüm didar ister, eğlenmez. w. ihvan. com. tr Sizlere sibling cümlemi söylerken bir hak dostunun, bir ulu hakakın veciz sözleriylebağlılığını ifade eden şu cümleler dökülüyor dilinden: Padişah-ı Alem olmak bir kuru gavgâ imiş, Bir veliye bende olmak cümleden A?lâ imiş Alah bizleri de bu şu?ura erdirsin. Amin. Sevgili okurlarım, merakım ve mesleğim dolayısiyle nice kitaplar karıştırdım, nice usdatlar dinledim. Bizlere miras bırakan kıymetli usdatlarıma yüce Mevladan ölenlere rahmet, hayata olanlara da uzun ömürler diler, feyiz ve bereketlerinden role acizlerin faydalaması dile­ğiyle. Kardeşlerim, değişik konular üzerinde durarak bir çok konula­rı siz okurlarıma hazır yenilir bir lokma haline getirdim. Bu kitabımda veya diğer kitaplarımda ki amacım siz meraklı okurlarıma merakınız mucibince her türlü hacet ve isteğinize cevap verecek şekilde bilgi­ler hazırlamış bulunmaktayım. Sizlere manen ve maden yardımda bulunmak üzere istifadelerinize sunmuş bulunmaktayım. w. ihvan. com. tr Bu kitabımın içinde bir çok kıymetli ve şifa kalemleri bulun­maktadır. Bunların her biri bilinmeyen manevi bir silahdır. Her kim ki bu silahı yanlış kulanır, kendisine faide başkalarına veya haksız ye­depend on bir mazluma zarar verme niyetiyle bu işlemleri kulanan okurları­grandmother bizleri yoktan var eden Rabimizin azabının ağır olacağını bir kez daha hatırlatır böyle bir filiyata bulunmak isteyenlerin suçlarının hiçbir zaman Mevla katına değerlendirip ceza ve mükafatı Mevlanın vereceğini unutmamalarını tavsiye ederim. Kıymetli okurlarım bu gibi konulardan iyi bir netice alabilmek için yüce Mevlamıza karşı günahsız olarak yönelelim. Tevbesiz arzu ve istekde bulunmayalım. Büyük üstatlarımıza güzel bir münacat ve Fa­tihayı şerifle yad edelim. Heir acizin gönül dostu olarak ona da bir hayır dua ile yad ederek nice yararlı hizmete bulunmamın devamı­nı dileyen siz okurlarıma yüce Rabimin rızasına uygun, hayra yö­nelik işlerinde başarı dileklerimi samimiyetimle yüce Mevlaya arz ey­lerim. Bu kitapta özelikle üzerinde bulunup çalışmış olduğum "Seyid İbrahim Halid Eyubi? (Gafaralahu Zunubehu) Hazretlerinin eserle­rinden faydalandığım bu zatın ruhuna bir Fatiha ile yad etmenizi have being­tirham eylerim. Yine sizlerin Yüce Mevlaya halisane yaklaşmanız için sizlere tavsiyem şudur ki, istihare etmeden bir şeye kalkışmayınız, istihare Rabimize açılan bir penceredir. İşte bu minval üzere çalışan kamil bir insan için bu yolun ibtidayi de ve ahiride mevlaya gider. Saygı de­ğer okurlarım her kapının bir helayıkı vardır, vakti gelince kapatır iş­te Yüce Mevlamızın kapısının hiç bir zamankapanmayacağını siz okurlarıma hatırlatmak isterim. Bu yolda Tevfik Alah'tan ve takdir siz okurlarımdan. Hepimizi Cenabı Mevla kendi merhametiyle acısın ve muhafaza eylesin amin.

İhvan Online En Büyük Dua Kitabı Havas ve Esrarı - Mustafa Varlı pdf ücretsiz indirin veya çevrimiçi okuyun

 • Yazar:
 • Yayımcı:
 • Yayın tarihi:
 • kapak:
 • Dil:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar:
 • Ağırlık:
 • Ciltli:
 • Dizi:
 • sınıf:
 • Yaş:
 • Yazar:
 • Fiyat: 75,00 TL

Kitap eleştirileri

İhvan Online En Büyük Dua Kitabı Havas ve Esrarı - Mustafa Varlı

walpixx

This is the second Baer book I've read and it shocked me in much the same way that See No Evil did when I first read it. The Middle East is such a complex area that is governed by so many more factions than we, as laypeople, can understand. Baer does an outstanding job detailing why Iran is such a threat to the stability of the entire region and suggest some no-so-popular ways in which we might start trying to work toward some sort of resolution.

2020-09-04 01:06

kataucha

Bir YA için yazar acımasız konuyu ele almak için harika bir iş çıkarır. Açık ahlaktan daha fazla özgünlük isterdim ama muhtemelen hedef kitle değilim.

2019-12-24 15:34

ipsy192537ef

Şaşırtıcı derecede büyüleyici!

2019-12-17 23:03

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

İhvan Online En Büyük Dua Kitabı Havas ve Esrarı - Mustafa Varlı okumak itibaren EasyFiles

4.2 mb. indir kitap

İhvan Online En Büyük Dua Kitabı Havas ve Esrarı - Mustafa Varlı indir itibaren OpenShare

4.5 mb. indir ücretsiz

İhvan Online En Büyük Dua Kitabı Havas ve Esrarı - Mustafa Varlı indir itibaren WeUpload

3.3 mb. okumak kitap

İhvan Online En Büyük Dua Kitabı Havas ve Esrarı - Mustafa Varlı indir itibaren LiquidFile

3.9 mb. indir

İhvan Online En Büyük Dua Kitabı Havas ve Esrarı - Mustafa Varlı pdf ücretsiz indirin veya çevrimiçi okuyun

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

İhvan Online En Büyük Dua Kitabı Havas ve Esrarı - Mustafa Varlı okumak içinde djvu

5.3 mb. indir DjVu

İhvan Online En Büyük Dua Kitabı Havas ve Esrarı - Mustafa Varlı indir içinde pdf

5.2 mb. indir pdf

İhvan Online En Büyük Dua Kitabı Havas ve Esrarı - Mustafa Varlı indir içinde odf

5.5 mb. indir ODF

İhvan Online En Büyük Dua Kitabı Havas ve Esrarı - Mustafa Varlı indir içinde epub

5.9 mb. indir ePub

İlgili kitaplar

İhvan Online En Büyük Dua Kitabı Havas ve Esrarı - Mustafa Varlı En Büyük Dua Kitabı Havas Ve Esrarı Bismilahirahmanirahim "Elhamdü lilahi Rabil'âlemin. Vesalâtü veselâmü alâ seyidinâ Muhamedin hâtemil enbiyâi vel mürselîn. ...