On İki Levha Yayınları Kuram Kitapları kitap ücretsiz indir pdf

On İki Levha Yayınları Kuram Kitapları

Taşınır Rehni Sözleşmesi Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK Taşınır rehni sözleşmesi kanunda düzenlenmemiş kendine özgü yapısı olan bir sözleşme olup, borçlar hukuku, eşya hukuku ve icra iflas hukuku başta olmak üzere farklı alanlarda çe...

Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirme Yükümlülüğü Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirme yükümlüğünün kapsam ve koşuları eki çağlardan bu yana özelikle Hipokrat yemininde de i...

Feminist Bir Bakışla Türk Aile Hukukunda Kadın Bedeni  ....

On İki Levha Yayınları Kuram Kitapları pdf ücretsiz ya da çevrimiçi kitap okumak

On İki Levha Yayınları Kuram Kitapları